Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 spółki pod firmą Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

 

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
59-220Legnica
ul. Bydgoska 18

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki (do Sekretariatu Biura Zarządu).
Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

 

 

 

 

- dodano 2 godziny temu przez Twitter