Nr rejestracyjny: 6911010897*01182645


„Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych”*
Informujemy, iż jesteśmy zarejestrowanym w Agencji Rynku Rolnego dostawcą biorącym udział w programie „Owoce w szkole” w następujących okresach szkolnych: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 .
Posiadamy doświadczenie w produkcji wysokiej jakości porcji owocowo – warzywnych.


* Informacje pobrane ze strony Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl 

  

- dodano 2 godziny temu przez Twitter